shaanxi elade chu' Hap 'u' cham co., Ltd
product category

  chel: no.32, chuanghui road, chu' Industrial Hi-Tech mIch, xi'an, jungwoq 710119
  tel: 86-29-83151667
  86-29-83151669
  nav: 86-29-88880927
  email:helen@sxelade.com

Recommended Products

MMO Anode For Water Treament

 • platinum Electrode bIQSIp mIp bIQ Ionizer
  DaH contact

  platinum Electrode bIQSIp mIp bIQ Ionizer

  'eS ngI'; insoluble, QaD QI'yaH-SuQ; pov conductivity; qaStaHvIS Qap yIn, leH tlhab.
 • bIQ Ionizer platinised Titanium Electrode
  DaH contact

  bIQ Ionizer platinised Titanium Electrode

  Qap bIQ ionizer nap principle electrolysis. cha' electrodes, lan chom cha' pa', chev membrane semi-permeable ghIq ghaj vay' Segh bIQ ionizer. lan cha' electrodes-be 'ej negative, cha' pa' chev 'ej juS Qu'mey potlh.
 • electrode Pool Salt bIQ Chlorinator
  DaH contact

  electrode Pool Salt bIQ Chlorinator

  decades, widely DanoHmeH hypochlorite Sev chemicals swimming pools disinfect, 'ach Hergh chlorine pIw, ghobe'-Qovpatlh tlhIH mIn, DIr irritation 'ej jIb QIH luH. sodium chloride (raS salt) lo' chlorine 'ej applies salt bIQ chlorine pat swimming pool.
 • sodium hypochlorite lIngwI' Anode
  DaH contact

  sodium hypochlorite lIngwI' Anode

  shaanxi elade chu' Hap 'u' cham co., Ltd Dev jungwoq sodium hypochlorite lIngwI' anode manufacturers wa' 'ej ghaH targhHom veDDaq noch laSvargh nobmeH hypochlorite sodium qutlh lIngwI' anode DuHIvDI' SoH je QaQ laHlIj. vo' maHvaD qay'be' wholesale products. sodium.
 • anode Ionizer
  DaH contact

  anode Ionizer

  shaanxi elade chu' Hap 'u' cham co., Ltd Dev jungwoq anode ionizer manufacturers wa' 'ej ghaH targhHom veDDaq noch laSvargh nobmeH qutlh anode DuHIvDI' SoH ionizer je QaQ laHlIj. vo' maHvaD qay'be' wholesale products. along with improvement yIntaHvIS patlh, nuv ghoS.
 • anode bIQ Circulation
  DaH contact

  anode bIQ Circulation

  shaanxi elade chu' Hap 'u' cham co., Ltd Dev jungwoq anode bIQ circulation manufacturers wa' 'ej ghaH targhHom veDDaq noch laSvargh nobmeH SoH qutlh anode bIQ circulation je QaQ laHlIj DuHIvDI'. vo' maHvaD qay'be' wholesale products. bIQ treatment circulating.
 • Seawater Desalination anode
  DaH contact

  Seawater Desalination anode

  shaanxi elade chu' Hap 'u' cham co., Ltd Dev jungwoq anode seawater desalination manufacturers wa' 'ej ghaH targhHom veDDaq noch laSvargh nobmeH qutlh anode seawater desalination je QaQ laHlIj DuHIvDI'. vo' maHvaD qay'be' wholesale products. dialysis electro.
 • anode Industrial bIQ
  DaH contact

  anode Industrial bIQ

  shaanxi elade chu' Hap 'u' cham co., Ltd Dev jungwoq anode industrial bIQ manufacturers wa' 'ej ghaH targhHom veDDaq noch laSvargh nobmeH qutlh anode industrial bIQ DuHIvDI' SoH je QaQ laHlIj. vo' maHvaD qay'be' wholesale products. Qap principle.
 • swimming pool anode
  DaH contact

  swimming pool anode

  shaanxi elade chu' Hap 'u' cham co., Ltd Dev jungwoq anode swimming pool manufacturers wa' 'ej ghaH targhHom veDDaq noch laSvargh nobmeH qutlh anode swimming pool DuHIvDI' SoH je QaQ laHlIj. vo' maHvaD qay'be' wholesale products. wa'Hu' DIS puS qeq.
Shaanxi Elade New Material Technology Co, Ltd er einn af leiðandi Kína MMO rafskaut fyrir vatn treament framleiðendur, og með faglega verksmiðju við getum veitt þér ódýr MMO rafskaut fyrir vatn treament með góðum gæðum. Velkomin á heildsöluvörur frá okkur.
maHvaD contact
SoQ: no.32, chuanghui road, chu' Industrial Hi-Tech mIch, xi'an, jungwoq
ghogh HablI': +86-29-83151667
 nav:86-29-88880927
 email:helen@sxelade.com
Share: